Skjemasiden


Her er skjemaer for innmeldinger, påmeldinger og tilbakemeldinger til Lørenskog Pensjonistuniversitet.

De fleste er online, dvs. at du fyller det inn og sender det direkte til LPU fra nettet. Vi ønsker fortrinnsvis at du bruker online versjonen.

Det er også mulig å skrive ut noen av skjemaene for å fylle dem inn manuelt og sende det i posten, evt. levere det til et styremedlem under foredragsmøtene.


Skjema type
Online skjema
Trykk på lenken under
Utskriftsskjema
Trykk på lenken under
Innmelding i LPU
Online innmelding
Innmelding utskriftsversjon
Epost informasjon,
ny epost eller endring av epost
Epost

Endring av kontaktinformasjon,
Adresser, telefon, epost osv.
Online kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon utskriftsversjon
Påmelding turer som LPU arrangerer
Eksterne turer, se egen informasjon
Online turpåmelding
Påmelding tur
Påmelding kurs
Kursnavn, dato, deltakernavn og kontaktinfo.
Online kurspåmelding

Evaluering av kurs
Online evaluering

Ønske om nye kurs eller andre aktiviteter.
Her kan du sende inn forslag og ønsker
Online ønsker om aktviteter

Dataassistanse
Online dataassistanse