Om LPU - Lørenskog Pensjonistuniversitet U3A
Oppdatert 20.11.2023

Lørenskog Pensjonistuniversitet (LPU) ble stiftet 31.01.2001, og har til formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag og kurs om varierte emner, samt kulturreiser og besøk til teatre og andre kulturinstitusjoner. LPU skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. LPU skal søke å bidra til et kulturelt rikere Lørenskog. Print ut et informasjonsark HER!
LPU har tilføyet betegnelsen "U3A" til navnet for å markere at vi tilhører gruppen senioruniversiteter som internasjonalt kalles "Universitet for den 3. Alder" = U3A.

Hjemmesidene er styrets organ for kommunikasjon med medlemmene og andre interesserte utover medlemsmøtene og programfolderen. Her finner du alltid aktuell og oppdatert informasjon om LPUs aktiviteter som kompletterer eller korrigerer den utsendte programfolderen. Dessuten finnes det her mye relevant stoff og mange nyttige lenker for kunnskapstørste seniorer.

Det er anledning for ikke-medlemmer til å være med på møtene, noe som koster kr 100,- pr. person.
LPUs forskjellige aktiviteter kan du utforske ved å klikke på vedkommende ord i lenken (ord/navn med strek under) her i venstre sidemeny!

Les her mer om U3A.

Se her for LPUs tilblivelse. Les mer om LPUs tidligere aktivitetsprogrammer i arkivet.

Medlemsmøtene holdes om våren/høsten normalt den fjerde onsdag i måneden kl. 11.00 i "Storstua" i 2. et. i Lørenskog hus ved Metro Senteret. 
Gratis 3 timers parkering.

Slik finner du frem til Lørenskog hus, les HER!

Møtene er gratis for medlemmene. Ledige plasser selges til ikke-medlemmer fra kl 10:45 for kr 100,- .

LPU har inngått gjensidig avtale med Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) og Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) om gratis adgang til medlemsmøtene . Nærmere informasjon om møtetider og sted for SUL HER , for PUSK HER eller i Romerikes Blad.

Antall medlemmer: 700 pr. 20. september 2022

For å bli medlem bruk innmeldingsskjemaet online HER!
eller skriv ut
innmeldingsskjemaet og send det til: Lørenskog Pensjonistuniversitet U3A, Postboks 455, 1471 Lørenskog.
Du kan også sende det til: post@LPU.no
Medlemmer kan delta på foredragsmøter, turer, kurs, studieringer og kan få påminnelser på e-post.
 
Søkere vil få skriftlig beskjed
sammen med medlemskortet og kontingentfaktura fra kassereren når de er tatt opp, normalt hver vår.
Det
er
likevel anledning for ikke-medlemmer til å være med på foredragsmøtene, noe som koster kr 100,- pr. person.

Kontingent: kr 300,- pr. person og kalenderår. Denne betales på tilsendt giro med medlemskort i begynnelsen av januar*. Nye medlemmer som blir tatt inn i høstsemestret, betaler kun kr 200,- for resten av året. Kontingenten fastsettes av årsmøtet for neste kalenderår.

Kontonummer*: 1503 46 37153. Ved innbetaling benytt tilsendt giroblankett med KID. (giro sendes med e-post til dem som har oppgitt e-pstadressen)

Organisasjonsnr.: 882 951 952 | Kontaktadresse: Postboks 455, 1471 Lørenskog eller e-post: post@LPU.no

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet 30. mars 2022:


Styret 2022
Fra venstre: Tore Abrahamsen (vara) Ulla Werner, Eli Selven (vara) Kjell Christiansen (leder) Toril Fjellanger, Ragnhild Fjørtoft, Bjørn-Erik Kragstad, Knut Berg

Kjell Christiansen, leder, Mobil: 917 37 600, epost: kjell.christiansen(a)outlook.com, Valgt for ett år.

Bjørn-Erik Kragstad, nestleder,leder av programkomiteen, e-post: b-ek(a)online.no, Mobil: 915 38 454, ikke på valg
Torill Fjellanger, styremedlem, kasserer, ansvarlig for medlemskartoteket, e-post: kasserer(a)lpu.no, Mobil: 930 37 442, ikke på valg
Ulla Werner , styremedlem, sekretær, ullaw(a)getmail.no, Mobil: 480 53 989, ikke på valg
Knut Berg, styremedlem, webredaktør, e-post: knut.berg(a)broadpark.no, Mobil 415 30 222, ikke på valg
Ragnhild Fjørtoft, styremedelem, epost: r.s.fjortoft(a)outlook.com, Mobil: 412 30 832, valgt for 2 år
Eli Selven, varamedlem, e-post: eli.selven(a)gmail.com , Mobil. 902 43 890, gjenvalgt for 1 år
Tore Abrahamsen,
varamedlem, e-post: Tore.abrahamsen(a)icloud.com , Mobil.406 70 810, gjenvalgt for 1 år
Revisor: Vidar Waaden,  e-post: viwaa(a)online.no, tlf. 67 90 28 04, gjenvalgt for 1 år
      Vara: Magne Jacobsen, tlf. 906 39 794, valgt for 1 år

Valgkommité:
Helge Svaar, leder, e-post: hsvaar(a)gmail.com, tlf. 908 26 407, valgt for 1 år
Odd Martin Jensen, tlf.900 32 233, valgt for 1 år
Kari Evensen, tlf. 974 84 378, valgt for 1 år

------------------------------------------------------------------------------------

LPUs komiteer:


Programkomiteen
Bjørn-Erik Kragstad (leder)
Helge Svaar
Odd Martin Jensen
Sidlsel Tveiten

Kultur- og reisekomiteen
Ragnhild Fjørtoft (leder)
Eli Kristin Selven
Arne Berge
 
Kari Kvisle

Kaffekomiteen

kaffekommite

Fra venstre: Kari Oddeholm Bakkehøi, Jorun Hagberg, Gunn Torhild Jensen, Lill-Britt Jacbsen.


LPUs ryddegjeng

Ryddegutter
:
Fra venstre: Tom Engen, Tore Abrahamsen,
Roald Engelbrethsen, Magne Jakobsen og Arne Martin Hoff (leder).


LPUs hoff-fotograf


Bjørn-Erik KragstadÆRESMEDLEMMER i LPU:
       1. Arne Christian Bjørnsgaard
        
Utnevnt 31. januar 2011, under LPUs jubileumsmiddag på Losby Gods.

2. Trygve Baarlid
 
Utnevnt 29. februar 2012 under LPUs årsmøte.

3. Helge Holdhus

   Utnevnt 25. februar 2015 under LPUs årsmøte.

4. Hans-Joachim Schwarz

   Utnevnt 17. februar 2016 under LPUs årsmøte

5. Tove A. Lindberg
   Utnevnt 15. februar 2017 under LPUs årsmøte

6. Kjell Daae Hauger
    Utnevnt 27. februar 2019 under LPUs årsmøte

7. Helge Svaar
    Utnevnt 30. mars 2022 under LPUs årsmøte

Noe på hjertet?
 
Gode forslag gis til styret på møtene eller sendes som e-post til: post(a)LPU.no
HUSK å erstatte (a) med @ før du sender e-posten, dette for å unngå søppelpost!

Forbehold om endringer og skrivefeil.